Disclaimer

Inhoud
De informatie die door InCarSupport wordt verstrekt op deze website is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kan echter niet worden ingestaan. De informatie op deze website is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd.

 

Aansprakelijkheid
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. InCarSupport kan niet garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert. InCarSupport en overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie. InCarSupport aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door InCarSupport zijn ontwikkeld en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van InCarSupport.

 

Verantwoordelijkheid
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van InCarSupport omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden.

 

Privacy algemeen
Voor InCarSupport is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van gebruikers van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van deze gegevens handelt InCarSupport volgens de toepasselijke wet- en regelgeving. InCarSupport ziet erop toe, dat de Wet Bescherming Persoonsgegevens correct wordt toegepast.

 

Vastleggen van gegevens
Voor het gebruik van sommige onderdelen, heeft InCarSupport persoonsgegevens van gebruikers nodig. Bij het gebruik van deze onderdelen van de site dienen naam, adres, woonplaats, e-mail en enkele aanvullende gegevens te worden ingevuld en verstuurd aan InCarSupport. Deze gegevens zullen worden vastgelegd in een bestand dat nodig is voor het gebruik van het betreffende onderdeel van de site en het onderhouden van de relatie tussen InCarSupport en de gebruiker. Verkeersgegevens, zoals bijvoorbeeld tijd en duur van een bezoek, zullen alleen in geanonimiseerde vorm voor eigen gebruik bewaard en gebruikt worden.